Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ รุ่นแรก ปี 2469

1 Posts
1 Users
0 Likes
149 Views
supachai
(@supachai)
Posts: 2470
Noble Member
Topic starter
 

เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ จ.อยุธยา รุ่นแรก พ.ศ. 2469

2021-11-07-110738

วัตถุพระสงค์ในการสร้างเหรียญ

ในการสร้างเหรียญหลวงพ่อกลั่น ทางวัดสร้างเพื่อนำปัจจัยไป ซ่อมแซมอุโบสถที่เก่าและชำรุดมากใน พ.ศ. 2469

2021-11-07-110752

จำนวนเหรียญที่สร้าง

  • เนื้อเงินหน้าทองคำ จำนวน 12 เหรียญ
  • เนื้อเงินหน้านาก จำนวน 25 เหรียญ
  • เนื้อเงิน จำนวน 100 เหรียญ
  • เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง + เนื้อทองแดง รวมจำนวน 3,000 เหรียญ

บล็อกที่ใช้ในการพิมพ์

1. พิมพ์หลังขอเบ็ด หรือ พิมพ์นิยม

ใช้พิมพ์เหรียญ เนื้อเงินหน้าทองคำ , เนื้อเงินหน้านาก,เนื้อเงิน , เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง และเนื้อทองแดง

2. พิมพ์เสี้ยนตอง

ใช้พิมพ์เหรียญ เนื้อทองแดง

3. พิมพ์หลังเรียบ

ใช้พิมพ์เหรียญ เนื้อทองแดง

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้าระบุไว้ว่า "หลวงพ่ออุปัชฌาย์ กลั่น วัดพระญาติ" "พ.ศ. ๒๔๖๙"

ด้านหลังระบุ "ที่รฤกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถ"

 

อัตราค่าเช่าเหรียญ (ในสมัยนั้น)

ในสมัยนั้นมีการจัดให้ทำบุญคือ

  • ทำบุญ 15 บาท ได้รับเหรียญเนื้อเงินหน้าทองคำ 1 เหรียญ
  • ทำบุญ 10 บาท ได้รับเหรียญเนื้อเงินหน้านาก 1 เหรียญ
  • ทำบุญ 5 บาท ได้รับเหรียญเนื้อเงินล้วน 1 เหรียญ
  • ทำบุญ 1 บาท ได้รับเหรียญเนื้อทองแดง 1 เหรียญ

เงินทำบุญทั้งหมดนำไปซ่อมแซมอุโบสถ

 

จุดสังเกตเหรียญหลวงพ่อกลั่ น วัดพระญาติ รุ่นแรก ปี 2469 พิมพ์หลังขอเบ็ด (ด้านหน้า)

2021-11-07-1112211 2021-11-07-1112212

จุดสังเกตเหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ รุ่นแรก ปี 2469 พิมพ์หลังขอเบ็ด (ด้านหลัง)

2021-11-07-1112391 2021-11-07-111239

ประวัติวัดพระญาติการาม

วัดพระญาติการาม เดิมเรียกว่า วัดพบญาติ โดยมีตำนานเล่าว่า มีหมู่บ้านหนึ่งที่หญิงสาวจะมีผิวพรรณหน้าตาดี เมื่อความทราบถึงพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์จึงเสด็จมาหมู่บ้านแห่งนี้และได้ขอรับบุตรสาวของชาวบ้านไปอุปถัมภ์ เมื่อหญิงสาวผู้นั้นจะเข้าไปยังพระราชวัง พวกญาติของหญิงสาวได้ไปรอพบเพื่อร่ำลา จนเมื่อหญิงสาวผู้นั้นได้เป็นมเหสีแล้ว จึงเสด็จฯ มาเยี่ยมญาติในหมู่บ้านเดิมและโปรดฯ ให้สร้างวัดขึ้นบริเวณที่ญาติ ๆ มารอพบ และตั้งชื่อว่า "วัดพบญาติ" และเปลี่ยนเป็น "วัดพระญาติการาม" ในเวลาต่อมา

ประวัติหลวงพ่อกลั่น

หลวงพ่อกลั่น ได้ฉายาว่า ธมฺมโชติ ซึ่งหมายความว่า เป็นผู้สร้างในทางธรรมหรือเจริญรุ่งเรืองในธรรม พระคณาจารย์ดังผู้ทรงคุณในอดีต มีลูกศิษย์ลูกหามาก ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ความเคารพศรัทธา ความเขมขลังศักดิ์สิทธิ์ พระเวทย์พุทธาคมขลัง ได้รับการกล่าวขานเป็นตำนานมาถึงปัจจุบัน แม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วก็ตาม เห็นได้จากวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านได้ปลุกเสกไว้ ล้วนเป็นที่แสวงหามีราคาแพง เฉพาะอย่างยิ่งเหรียญรุ่นแรก ปี 2469 จัดเป็นเหรียญหลักยอดนิยมของวงการนานมาแล้ว

ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2390 ตรงกับปีมะแม ณ ตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน เป็นบุตรของ นายอินและนางชั้น เป็นบุตรคนโตในจำนวนทั้งหมด 3 คน ในวัยเด็กชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ทำให้ท่านเป็นคนมี่บุคลิคเข้งแข็งเด็ดเดียว

ประมาณปี พ.ศ. 2417 อายุ 27 ปี ได้บรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดประดู่ทรงธรรม มีพระญาณไตรโลก(สะอาด) เจ้าคณะใหญ่อยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูกุศลธรรมธาดา วัดขุนญวน และพระอธิการชื่น วัดพระญาติ เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ตามลำดับ พำนักจำพรรษาที่วัดประดู่ทรงธรรม ศึกษาพระธรรมวินัย และเล่าเรียนสรรพวิทยาการหลายแขนง วัดประดู่ทรงธรรม เป็นวัดเก่าแก่มีมาแต่โบราณ และครั้งอดีตเป็นสำนักตักศิลาสำคัญแห่งหนึ่ง ต่อมายังเป็นวัดที่เก็บรวบรวมตำรับตำรา สรรพวิทยาการต่างๆเอาไว้มากมาย เห็นได้จากประวัติพระคณาจารย์ดังในพื้นที่ภาคกลางล้วนมีประวัติกล่าวอ้างถึง ได้ศึกษาวิชาจากตำราของวัดประดู่ทรงธรรมที่ตกทอดมา

กล่าวได้ว่าวัดแห่งนี้เป็นตักศิลาแห่งวิชาการแขนงต่างๆอย่างแท้จริง ท่านได้ศึกษาจากตำรับตำราต่างๆเหล่านั้น ทั้งได้รับคำแนะนำสั่งสอนเพิ่มเติมจากครูบาอาจารย์ จนเชี่ยวชาญในสรรพศาสตร์ สามารถดูแลรักษาตนได้ เริ่มออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกจิตเจริญภาวนา ป่าเขาลำเนาไพรในยุคนั้นเต็มไปด้วยภยันตรายต่างๆนานา ทั้งโรคร้าย สัตว์ร้าย ผู้รอดปลอดภัยกลับมาถือว่าไม่ธรรมดา

คราหนึ่งหลังจากท่านกลับจากธุดงค์ ผ่านมาถึงบริเวณวัดพระญาติเป็นเวลาพลบค่ำ พิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่สงบเหมาะแก่การปฏิบัตธรรมจึงได้ปักกลด รุ่งเช้าศรัทธาชาวบ้านมาทำบุญตักบาตร เห็นท่านเป็นผู้มีวัตรปฏิบัติงดงาม เกิดความเลื่อมใสศรัทธา พร้อมใจกันอาราธนานิมนต์ให้ท่านพำนักจำพรรษายังพระอารามแห่งนี้ เรื่อยมากระทั่งมรณภาพ

หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ครองตนด้วยความสมถะ ชอบสันโดด มีเมตตาต่อเหล่าสรรพสัตว์ และญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทั่วไป ท่านได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 รวมสิริอายุ 87 ปี 60 พรรษา

 

#เหรียญหลวงพ่อกลั่น มี กี่ รุ่น
#หลวงปู่ กลั่นที่แพงที่สุด
#เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติ 2469 ราคา
#เหรียญหลวงพ่อกลั่น 2469 เนื้อเงิน
#หลวงพ่อกลั่น 2523 ราคา
#หลวงพ่อกลั่นเนื้อเงินราคา
#เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติย้อนยุค
#หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติ 2536

 
Posted : 02/12/2021 9:27 pm
Share: