คลังดึงช้อปดีมีคืนกระตุ้น ศก.คาดใช้ต้นปี 66

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมแพ็กเกจขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับหลายหน่วยงาน ในส่วนของกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการรักษาระดับการบริโภค โดยต้องพิจารณาหลายปัจจัยด้านการบริโภคมาชั่งน้ำหนัก เรื่องเร่งด่วนต้องให้การช่วยเหลือผลกระทบจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ ยอมรับว่ามีความเสียหาย 1 ใน 4 ของน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 จึงต้องผลักดันการช่วยเหลือผ่านหลายหน่วยงานของกระทรวงคลัง

สำหรับ โครงการช้อปดีมีคืนที่นำกลับมาใช้ใหม่ในลักษณะเป็นแบบไฮบริด เพื่อผู้ใช้สิทธิ์ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีคืน โดยต้องมีส่วนในเรื่องการออกค่าใช้จ่ายร่วมด้วย ยอมรับว่าต้องเพิ่มวงเงินบ้างเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเงินช่วยเหลือ เพราะกระทบต่อรายได้เข้าคลัง ต้องจัดหาเพิ่มอีก 9 หมื่นล้านบาทในปี 66 ยอมรับว่า “ช้อปดีมีคืน” ต้องนำมาออกในช่วงต้นปี 2566 ตามปีบัญชีภาคเอกชน เพื่อให้การใช้จ่ายเกิดขึ้นในปี 2566 เพราะเศรษฐกิจในปี 2565 คาดว่าเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 3-3.5 เพื่อให้ประชาชนใช้จ่ายในต้นปีหน้า

โดยรัฐบาลยังต้องมุ่งแก้ปัญหาหนี้สาธารณะ ปัจจุบันร้อยละ 60.7 จากเพดานร้อยละ 70 ของจีดีพี และมุ่งสู่การจัดทำงบประมาณแบบสมดุล โดยต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง แต่ต้องเริ่มส่งสัญญาณ การจัดทำงบประมาณแบบสมดุล เพื่อหารายได้เข้ารัฐในส่วนสัดที่เหมาะสม และต้องลดขนาดของการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปี เพื่อทำให้การกู้เงินน้อยลง ยอมรับว่า ยอดเงินกู้ของกองทุนน้ำมันฯ 1 หมื่นล้านบาท อาจทำให้ยอดหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นในปีนี้ แต่เมื่อประชาชนใช้น้ำมันเพิ่ม เงินจะไหลเข้ากองทุนฯเพื่อนำไปใช้หนี้คืน

สำหรับการเพิ่มรายได้เข้ารัฐอาจเลือกเพิ่มภาษีบางประเภท เช่น การซื้อขายหุ้น คลังต้องยังพิจารณาจัดเก็บประเภทไหนบ้าง รวมถึงการพิจารณาทบทวนในเรื่องค่าลดหย่อนภาษี ซึ่งยังซ้ำซ้อนหลายบางประเภท แต่หากต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องเพิ่มการหักลดหย่อนให้มากขึ้น เพื่อให้เงินเหลืออยู่ในกระเป๋าประชาชนเพิ่มขึ้น