บล.หยวนต้า แจงกรณีธุรกิจกรรมซื้อขายหุ้น MORE ไม่กระทบต่อธุรกิจ

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บล.หยวนต้า ข่าวเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น MORE ระหว่างวันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน 2565 ไม่มีผลกระทบใดๆ กับการดำเนินงาน จนถึงปัจจุบัน ยังมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง

จากกรณีข่าวเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)หรือ MORE ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้น MORE ของลูกค้าของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน 2565ไม่มีผลกระทบใดๆ กับการดำเนินงานและการให้บริการของบริษัทฯ และจนถึงปัจจุบันยังไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

อนึ่ง แนวทางในการซื้อขายหุ้น MORE อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อมีแนวทางที่ซัดเจนแล้ว บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามกฎหมายโดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงตามนโยบายการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางของบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งของไต้หวัน

 

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีฐานะทางการเงินและเงินกองทุนที่เข้มแข็งและสูงเป็นอันดับต้นๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ

จึงขอเรียนให้ท่านลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของท่านปลอดภัยภายใต้การดูแลอย่างมืออาชีพของบริษัทฯ