WHO “ไม่แนะนำอย่างยิ่ง” ใช้น้ำเลือดที่มีสารภูมิคุ้มกันรักษาโควิด ด้านหมอยงชี้แนวทางรักษาขึ้นกับดุลยพินิจแพทย์

องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกคำแนะนำไม่ควรใช้น้ำเลือดที่มRead More…