ผู้ถือหุ้น MC ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลปี 65 หุ้นละ 0.60 บาท

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ผู้ถือหุ้นบมจ.แม็คกรุ๊ป (MC) อนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 65 อัตราหุ้นละ 0.60 บาท กำหนดจ่าย 25 พ.ย.นี้ พร้อมประกาศเดินหน้าขยายสาขา MC Outlet และมองหาโอกาสการเข้าลงทุนใหม่

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการบริษัท นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565 พร้อมอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานปีบัญชี 2565 หุ้นละ 0.60 บาท โดยได้จ่ายไปแล้วสำหรับผลดำเนินงานครึ่งแรกปีบัญชี 2565 หุ้นละ 0.32 บาท คงเหลือจ่าย สำหรับผลดำเนินงานงวดครึ่งหลังอีกหุ้นละ 0.28 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 4 พ.ย.2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 3 พ.ย.2565 และจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พ.ย.2565

ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปีบัญชี 2565/2566 มุ่งขยายสาขา MC Outlet และมองหาโอกาสการเข้าลงทุนใหม่ๆ จากกระแสเงินสดที่มีในมือกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ พร้อมให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นถึงทิศทางธุรกิจ ปีบัญชี 2565/2566 มีแนวโน้มเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นภายหลังการเปิดประเทศและมั่นใจจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิให้อยู่ในเลข 2 หลัก ได้อย่างต่อเนื่อง